Jdi na obsah Jdi na menu

Novinky

Příprava vozidla pro jednotku

Převodem od PČR se nám podařilo v loňském roce získat vyřazované vozidlo Škoda Octavia. Po nutných opravách je vozidlo již v lakovně a doufáme, že se nám ho před letní sezónou podaří zařadit do výjezdu. Jednotka by tak získala velitelsko technické vozidlo, které bude možné využít pro rychlé zásahy třeba s AED, ale i na další činnosti technického charakteru.

 

Doplnění AED

Máme velkou radost, že díky podpoře společnosti PSP izoterm s.r.o. bylo možné doplnit AED umístěné na hasičské zbrojnici o dětský klíč, který v případě potřeby umožní i využití při resuscitaci dětí. Z finančního daru společnosti byla dále pořízena nová páteřní deska, doplněná o fixační popruhy a pro jednotku dále vybavujeme další zdravotnický batoh. Ještě jednou děkujeme PSP izoterm a Ing. Vladimíru Chocholoušovi.

 

Veřejně přístupné AED na Březinské hasičské zbrojnici

Jsme moc rádi, že se tento nápad SDH Březiny podařilo dotáhnout v polovině března do finále. Poděkování patří Nadaci ČEZ, která poskytla vekou část prostředků pro zakoupení AED a také OÚ Březiny, který pomohl tento nákup dofinancovat a zakoupil i box pro venkovní instalaci. AED tak bude veřejně přístupné v režimu 24/7 a díky umístění na hasičské zbrojnici, ho může v případě potřeby na výzvu operačního střediska použít i naše jednotka.

 

Dovybavení sanitního vozidla

Díky finančním prostředkům z ADHR jsme mohli přistoupit k nákupu dalšího vybavení do naší sanitky. Před několika dny tak byla výbava rozšířena o páteřní desku včetně fixačních popruhů a vícekomorovou vakuovou matraci.

Současně do vozidla bude zařazen i AED LIFEPAK 

 

Školení a ukázky

Ani na začátku roku naši zdravotníci nezaháleli, a tak za první tři měsíce máme za sebou výcviky první pomoci u našich přátel v obci Krásné. Zde se mimo členů místní jednotky účastnilo i několik členů jednotek z Pusté Rybné a také ze Březin a samozřejmě celá akce byla otevřena i místním občanům. Další výcvik proběhl v obci Strakov, kde mimo členů místní jednotky bylo přítomno i několik členů jednotky z obce Trstenice.

 

Březiny pomáhají

I členové našeho sboru se zapojili do pomoci v centrálním skladu humanitární pomoci v České Třebové. Ve středu 23.3.2022 zamířila skupina pod vedením velitele Tomáše Musílka pomoci s výběrem humanitární pomoci z obcí a měst našeho kraje.  Rád bych na tomto místě poděkoval všem za účast a pomoc. Poděkování míří i k manželům Vildomcovým, kteří vyslyšeli tuto výzvu a přijeli pomáhat společně s naší skupinou.

 

Ocenění pro sbor

Na valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů Telecí, obdržel náš sbor z rukou starosty SDH Telecí bratra Jaroslava Šimona a velitele bratra Zdeňka Vajraucha, ZÁSLUŽNOU MEDAILI ČESKÉHO HASIČSTVA.

Medaile byla udělena našemu sboru u příležitosti 135. výročí založení hasičského sboru v obci Telecí jako ocenění dlouholeté úspěšné spolupráce společenské, sportovní a při ochraně majetku obce. 

Sboru dobrovolných hasičů v Telecím za toto ocenění velice děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v jejich činnosti do dalších 135let.

 

AED pro naše zdravotníky

Naše velké poděkování míří k dobrovolným hasičům do Jevíčka. 

Na valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů Jevíčko, předal velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů Stanislav Ducháček našemu zástupci poukaz na 50% slevu při nákupu AED LIFEPAK 1000.

Ve svém vystoupení velitel jednotky Stanislav Ducháček vyzvedl práci našeho sboru ve směru k praktickému výcviku jednotek. Připomenul projekt Noční hlídky a také práci skupiny našich zdravotníků. 

Tento dar Jevíčských hasičů je pro nás nejen velkým oceněním a potvrzením, že jdeme správnou cestou, ale i velkým závazkem pro naši práci do budoucna.

Ještě jednou velké díky!

 

Sbor dobrovolných hasičů získal druhé místo v ADHR 2021

V úterý 16. listopadu odborná porota ocenila padesát jednotek a sborů dobrovolných hasičů z celé České republiky za profesionálně provedené zásahy a preventivní a společensky prospěšnou činnost. Toto prestižní ocenění se udílí jednou ročně, na základě posouzení provedených zásahů a činnosti.

Děkujeme všem, kdo pro náš sbor hlasovali!

 

východ Čech

 

1. místo

Adršpach

KHK

1592

2. místo

Březiny

PAK

1390

3. místo

Deštné v Orlických horách

KHK

1381

4. místo

Mlázovice

KHK

867

5. místo

Luže

PAK

832

 

 

Automatický externí defibrilátor (AED) na Březinách

Jsme velice rádi, že se Sboru dobrovolných hasičů na Březinách podařilo díky velké finanční podpoře Nadace ČEZ a OÚ Březiny, který nám pomohl finančně dokrýt celkovou pořizovací cenu přístroje, získat do naší obce automatický externí defibrilátor. V současné době je AED umístěn v hasičské zbrojnici a disponuje s ním jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Březiny. Naší snahou je získat co nejdříve finanční prostředky na nákup speciálního venkovního boxu, kdy bude přístroj přístupný v případě nutnosti i laické veřejnosti. Zachránce obdrží od dispečera ZZS číselný kód a po jeho zadání bude přístroj z boxu uvolněn. Umístění boxu na fasádě hasičské zbrojnice nadále umožní využití AED členům jednotky na výzvu ZZS k výjezdu.

Co je to AED

Automatizované externí defibrilátory pomáhají zachránit život lidem, které postihne srdeční příhoda. To se může stát kdykoliv, kdekoliv a komukoliv. Těmto lidem je nutné co nejdříve poskytnout první pomoc defibrilací. AED jsou moderní zdravotnické přístroje, které pomáhají poskytnout první pomoc a v případě nutnosti defibrilují postiženého - dodají postiženému elektrický impuls. Tam, kde je k dispozici AED výrazně rost e šance na úspěch první pomoci. Naopak, bez defibrilace šance na úspěšnou resuscitaci velmi rychle klesá.

Za finanční prostředky, které náš sbor díky Nadaci ČEZ a Obci Březiny získal se podařilo zakoupit AED Philips HeartStart FRx. Tento defibrilátor byl konstruován tak, aby ho mohl použít při záchraně života jak laik tak i profesionál. Přístroj má hlasovou nápovědou a grafiku v českém jazyce, ta provede zachraňujícího v průběžně celou první pomocí. AED FRx nejprve analyzuje srdeční aktivitu pacienta a přikáže nebo nedoporučí provést bifázický výboj (zmáčknout jedno tlačítko). Pomocí hlasové nápovědy navádí zachraňujícího k účinnému provedení srdeční masáže a umělého dýchání podle snadné nápovědy. Tento přístroj je vyroben pro použití v dosti extrémním prostředí. Je odolný proti vodě, prachu i pádu.

Ještě jednou chceme touto cestou jak sbor poděkovat Nadaci ČEZ a Obci Březiny za podporu tohoto našeho projektu. 

 

Díky Nadaci AGROFERT mají hasiči na Březinách termokameru a zásahový žebřík

Sbor dobrovolných hasičů Březiny získal od Nadace Agrofert dotaci ve výši 40 000 Kč, za které pořídil vybavení pro místní jednotku. Díky tomu, že nadace podpořila náš záměr na zakoupení hasičského vybavení, bylo možné pořídit pro potřebu jednotky kvalitní zásahový žebřík a také termokameru Reval FirePro.

Kvalitní zásahový žebřík je nedílnou součástí vybavení každé jednotky, a tak jsme velice rádi, že tento nový typ zásahového žebříku s označením HN3L2 od SWS Tauchman nahradí již nevyhovující žebřík, kterým naše jednotka disponovala. Jedná se o novinku, která byla atestována začátkem roku 2021 a jde o upravený model HN3L z roku 2010.

I nadále je velkou výhodou tohoto žebříku jeho nízká hmotnost 38 kg. Žebřík nyní vykazuje menší prohnutí a vyšší stabilitu v mezních situacích oproti svému předchůdci.

Může se zdát, že pro jednotku zařazenou jako JPO V je termokamera nadstandartním vybavením. Vzhledem k tomu, že jednotka disponuje starší CAS a je vybavena dýchací technikou, byl nákup termokamery po dovybavení o třívrstvé obleky PATRIO ELITE a kvalitní přilby Dräger pro větší bezpečí zasahujících hasičů, na které také v roce 2018 přispěla Nadace Agrofert, jen dalším logickým krokem, jak posunout vybavení jednotky a její činnost zase o něco dále.

Chceme tímto poděkovat Hasičskému fondu Nadace Agrofert za poskytnutí finanční dotace a podporu, kterou nejen našim hasičům v této nelehké době dává.

 

NÁKUP NAFUKOVACÍHO STANU

Na základě naší žádosti, kterou sbor začátkem měsíce dubna podal, nám Nadace ČEZ v programu Krizová pomoc 2020 poskytla finanční dar v hodnotě 50 000Kč na zakoupení nafukovacího stanu COMFY. Stan může být využit v případě potřeby jako odběrové místo pro pacienty s podezřením na koronavirus, ale najde využití i v další činnosti naší jednotky a sboru jako zázemí pro složky IZS v případě mimořádných událostí i zdravotníky našeho sboru při ostatních akcích.

Vzhledem k vysoké pořizovací ceně tohoto stanu jsme se rozhodli oslovit i další firmy s prosbou o finanční pomoc. Jsme velice rádi, že i v této nelehké době naši prosbu vyslyšely firmy:

STV GROUP a.s. částkou 16 000Kč

PSP izoterm s.r.o. částkou 10 000Kč

Kubík, a.s. částkou 10 000Kč

LETOVICKÉ STROJÍRNY s.r.o. částkou 5 000Kč

Všem společnostem ještě jednou mnohokrát děkujeme za jejich podporu!

Na poslední část přispěla opět Nadace ČEZ, která nás podpořila z nadačního programu Podpora regionů a to částkou 20 000Kč.

Společnost ČEZ tak prostřednictvím Nadace ČEZ přispěla celkovou částkou 70 000Kč.

Stan tak mohl být  na konci dubna objednán u společnosti GUMOTEX  a díky jejímu vstřícnému postoji můžeme jeho dodání očekávat ve velice krátké době.

 

JEDNOTKA I SBOR V AKCI

Naše jednotka je od počátku koronavirové krize zapojena do distribuce ochranných pomůcek a dezinfekcí pro Pardubický kraj. Jednotka, jako předurčená pro ochranu obyvatelstva, se zapojila do nepřetržitých služeb, které pomáhají dodávat ochranné pomůcky a dezinfekce do nemocnic, na ORP a dalším subjektům v našem kraji. Jsme součástí jak pravidelných závozů z centrálního skladu Chrudim, tak i hromadných přesunů dezinfekcí. Do služeb se zapojují nejen členové jednotky, ale i členové a členky sboru. Všem moc díky za nasazení a obecnímu úřadu za podporu a vstřícnost při zapůjčení techniky.

 

Noční hlídka 2020 - ZRUŠENA

Sestry a bratři hasiči, kamarádi, kolegové.

Je nám moc líto, ale vzhledem k situaci v celé ČR jsme po zralé úvaze došli k rozhodnutí, že dne 18.dubna 2020 se 4. ročník NOČNÍ HLÍDKY neuskuteční.

Zdraví Vás všech, organizátorů, lektorů, zdravotníků, členů jednotek, ale i občanů obcí je jednoznačně přednější než jeden ročník Noční hlídky.

Pořádáním této akce bychom mohli ohrozit nejen zdraví všech přítomných, ale navíc je zde velké nebezpečí v případě výskytu koronavirového onemocnění, omezení akceschopnosti všech zúčastněných jednotek na dlouhou dobu.

Věřte nám, že toto rozhodnutí po mnoha měsících příprav nebylo jednoduché, ale pevně doufáme, že i vy uznáte jeho správnost a potřebnost.

Za pořadatele Noční hlídky

Pavel Říha

 

Nadace Agrofert pomáhá hasičům ze Březin

Naše velké poděkování patří Nadaci Agrofert.

Nadace Agrofert na základě žádosti našeho sboru poskytla finanční dar v hodnotě 60 000Kč za který jsme do naší jednotky mohli pořídit nové zásahové oděvy PATRIOT ELITE a přilby Dräger HPS 7000. Díky tomuto finančnímu daru Nadace Agrofert a příspěvku obce v hodnotě 11 000Kč se rozrostlo vybavení naší jednotky o tři zásahové oděvy a dvě špičkové zásahové přilby. Bezpečnost našich hasičů se tak znovu posune o krok dále.

Jménem jednotky i sboru děkujeme!

 

Příspěvky

Portrét

Archiv

Kalendář
<< květen >>
<< 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Statistiky

Online: 4
Celkem: 17118
Měsíc: 2058
Den: 51

Kontakt

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Březiny

Březiny 32

572 01 Polička

IČO: 64210375

Číslo účtu: 273980139/0300

+420 777 837 847

sdhbreziny@seznam.cz